Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Archiv stalo se:

2006, 2007, leden - červen, 2007, červenec - prosinec, 2008, leden - duben, 2008, květen - srpen, 2008, září - prosinec, 2009, leden - duben, 2009, květen - srpen, 2009, září - prosinec, 2010, leden - duben, 2010, květen - srpen, 2010, září - prosinec, 2011, leden - duben, 2011, květen - srpen, 2011, září - prosinec, 2012, leden - duben, 2012, květen - srpen, 2012, září - prosinec, 2013, leden - duben, 2013, květen - srpen, 2013, září  prosinec, 2014, leden - duben, 2014, květen - srpen, 2014, září - prosinec, 2015, leden - prosinec


Z tisku a televizního zpravodajství, 2010 - 2014

Stalo se v roce 2016:

Dne 12.5.2016 ve 14.30 hod. došlo ve Zdibech na Průběžné k vloupání do obecní knihovny. Strážníci Obecní policie Zdiby okamžitě reagovali na tísňové volání knihovnice, poskytli pomoc, zajistili místo trestného činu a vyrozuměli Policii ČR. Pachatel měl krátce střižené vlasy a na sobě svítivě modrou mikinu.

                                                    


Dne
30.4.2016 od 15.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena kontrola v Husinci a v Klecanech.

                           

Dne 19.4.2016, neznámý pachatel se pokusil vloupat do kostela Povýšení svatého kříže ve Zdibech a to za pomoci krumpáče. Poškodil vstupní železné dveře. Již v roce 2010 strážníci svépomocí nainstalovali do kostela elektronické zabezpečovací zařízení, které je napojeno na bezpečnostní centrum JABLOTRON a OP Zdiby.

          

Dne 14.4.2016 od 9.00 hod. se
jízdní hlídka strážníků zaměřila na kontrolu rozsáhlých rekreačních oblastí. Při prověřování získaných poznatků od strážníka okrskáře zajistila jízdní hlídka dvě osoby, které neoprávněně užívaly jednu z chat. Strážníci zajistili místo trestného činu a poté spolupracovali s přivolanými policisty.

                                   

Dne 6.4.2016 v 15.30 hod. navštívily děti ze Základní školy v Klecanech z kroužku "Mladý zdravotník" OP Zdiby. Děti si vyzkoušely evakuační masky, transport zraněného a strážník okrskář předvedl policejní motocykl.

                    


Dne 5.4.2016 v 7.20 hod. byl v poštovní schránce Obecní policie Zdiby nalezen telefon zn. HUAWEI. Strážníkovi se v průběhu dne podařilo dohledat majitele telefonu z Klecan. V odpoledních hodinách byl telefon vrácen.

                                    

Dne 2.4.2016 od 13.00 hod. zajišťoval strážník okrskář Obecní policie Zdiby veřejný pořádek při sportovní akci dětí v obci Husinec. Obecní policie Zdiby zapůjčila pracovníkům Obecního úřadu Husinec i ozvučovací soupravu.

       

Dne 31.3.2016, Obecní policie Zdiby ve spolupráci z Obecním úřadem Zdiby zajistila v rámci bezpečnosti silničního provozu a novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu reflexní pásky pro chodce (děti, rodiče, seniory). Reflexní pásky budou zdarma rozdávat strážníci a pracovníci Obecního úřadu Zdiby.

                                                                 

Dne 30.3.2016 v 10.00 hod. se vedoucí Obecní policie Zdiby, zastupitel obce zúčastnil slavnostního předávání nové lodě NORD STAR 28 PATROL pražských strážníků. Po vzájemné dohodě se budou na dohledu nad plavebním provozem na Vltavě podílet společné hlídky strážníků MP Praha s pracovníky Státní plavební správy.

                      

Dne 28.3.2016 na Velikonoční pondělí od 13.00 do 18.00 hod. uskutečnili strážníci Obecní policie Zdiby dopravně bezpečností akci na kontrolu alkoholu ve Zdibech, Klecanech a Husinci. Celkem bylo zkontrolováno 24 řidičů motorových vozidel a nebylo zjištěno protiprávní jednání. Za pomoci tabletu s LTE strážníci online kontrolovali i zda řidič, vozidlo není v pátrání a řidič nemá zákaz řízení.

                                                                  

Dne 24.3.2016 v 9.00 hod. na základě vlastních poznatků zastavila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby na komunikaci Pražská ve Zdibech vozidlo, které řídil místní podnikatel s uloženým zákazem řízení od Okresního soudu pro Prahu - východ. Díky aplikaci „registr řidičů pro obecní police“ od Ministerstva dopravy mají zdibští strážníci v tabletu s LTE online informace o závažných přestupcích a zákazech řízení. Strážníci muže následně převezli na nejbližší útvar Policie ČR k zahájení trestního řízení.

                                                   

Dne 22.3.2016 v 9.29 hod. byla hlídka strážníků Obecní policie Zdiby vyslána k prověření nahlášeného požáru, hustý černý dým v objektu JZD Drasty nebo Větrušice. Na místo rovněž směřovala jednotka hasičů ze stanice Kralupy nad Vltavou, z letiště Vodochody a jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby.

                                                             

Dne 20.3.2016 v 18.33 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyslán k prověření požáru lesního porostu, trávy v lokalitě Na Vinici, Zdiby - Holosmetky. Strážník na místě zjistil, že občan v neděli prováděl činnosti porušující Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 3/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby. S občanem zahájil strážník správní řízení. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, jednotka hasičů ze stanice Neratovice, jednotka hasičů ze stanice Argentinská, Praha a Policie ČR.

                                        

Dne 20.3.2016 v 17.49 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyslán k zajištění silničního dohledu a veřejného pořádku při hašení požáru kontejneru na papír u cukrárny na Průběžné ve Zdibech. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice Neratovice.

                

Dne 18.3.2016 od 14.00 hod. zajišťoval strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Husinec silniční dohled a veřejný pořádek při pořádání trhů v obci Husinec.

                             

Dne 13.3.2016 ve 13.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v serpentýnách na  silnici Husinecká (z Husince směrem k Vltavě) závodí osoby na skateboardech mezi projíždějícími vozidly. Strážník okrskář na místě zjistil, že závodníci v kombinézách nemají k provozování této "sportovní akce" povolení ke zvláštnímu užívání komunikace od silničního správního úřadu obce Husinec, včetně předchozího souhlasu vlastníka a Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha venkov, východ. Strážník poté další pokračování závodu zakázal a porušení § 25, odst. 6, písm. e), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích projednal v blokovém řízení.

                                       

Dne 8.3.2016
navštívily děti ze Základní školy ve Zdibech z kroužku "Mladý zdravotník"  Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Děti si vyzkoušely evakuační masky a transport zraněného z nedostupného terénu, včetně znehybnění krční páteře za pomoci páteřní desky a imobilizéru hlavy.

                     

Dne 3.3.2016 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na komunikaci Nad Údolím, Husinec se nachází rozlitá nafta z osobního vozidla. Místním šetřením strážníků byl poté nalezen majitel porouchaného vozidla. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Husinec.

                            

Dne 12.2.2016 v 10.00 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavil komunální pracovník OÚ Zdiby, který našel při úklidu chodníku dětskou peněženku s průkazy na příměstský autobus. Strážník za pomoci informačního systému centrální evidence obyvatel dohledal bydliště dítěte a rodičů. Ve 13.00 hod. byla peněženka vrácena.

                                                         

Dne 10.2.2016 od 10.00 hod. zajišťoval strážník Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání Husineckého dětského masopustu. Průvod směřoval od zdejší základní školy až k Obecnímu úřadu Husinec.

                       

Dne 10.2.2016 v 11.03 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, že v lokalitě Hvozdíková, Zdiby, Brnky spadl strom na telefonní dráty. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice Neratovice.

                      

Dne 7.2.2016 v 9.30 hod. strážník Obecní policie Zdiby zjistil, že u jedné z lamp veřejného osvětlení na Soběslavově náměstí ve Zdibech chybí dvířka a rozvaděč je volně přístupný. Strážník zabezpečil prostor dvířek bezpečností páskou obecní policie vstup zakázán, vyrozuměl správce veřejného osvětlení a místostarostu obce.

                                         

Dne 4.2.2016 v 10.00 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby kontaktován v obci Husinec řidičem příměstského autobusu a následně převzal nalezené doklady. Strážník provedl šetření a doklady předal občanovi ze Zdib.

                                                             

Dne 30.1.2016 od 24.00 hod. se uskutečnila společná bezpečnostní akce policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, policistů z Cizinecké policie, policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha venkov a strážníka Obecní policie Zdiby. Akce byla zaměřena na kontrolu ubytoven ve Zdibech, Klecanech a Husinci.

Dne 30.1.2016 v 15.10 hod. byl vyrozuměn strážník Obecní policie Zdiby operačním střediskem Policie ČR, že u Motorestu Stará Pošta ve Zdibech dochází ke konfliktu mezi řidičem TAXI a zákazníkem. Na místě bylo zjištěno, že zákazník pod vlivem alkoholu z nedalekého kempu nemá na zaplacení.

Dne 25.1.2016 ve 12.53 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna referentkou přestupkové agendy OÚ Zdiby, že byla nalezena peněženka dítěte. Za pomoci informačního systému se strážníkovi podařilo peněženku vrátit.

                                         

Dne 25.1.2016 v 11.07 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické hlášení o požáru kontejneru na tříděný odpad v lokalitě Na Návsi, Zdiby - Brnky. Na místo byla vyslána autohlídka strážníků a bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce a jednotka hasičů ze stanice Neratovice. Prosíme nevhazujte žhavý popel do kontejnerů !!!

          

Dne 23.1.2016 od 9.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání Zdibského masopustu. Obchůzku slavnostně zahájil starosta a to symbolickým předáním klíče (vařečky) od obce.

           

Dne 22.1.2016 v 8.19 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna referentkou Obecního úřadu Zdiby, že řidič nákladního vozidla nalezl na komunikaci Praha - Zdiby peněženku plnou osobních dokladů a platebních karet. Službu konající strážník provedl pátrání v několika informačních systémech a za pomoci vyhledávače „Google“ vytipoval kontakt na možného majitele. V odpoledních hodinách byla peněženka předána občance z Neratovic.

                                        

Dne 20.1.2016 ve 14.11 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místní občankou ze Zdib, že při vystupování z přeplněného autobusu ČSAD ve Zdibech zapomněla ve vozidle kabelku s doklady a finanční hotovostí. Po trase autobusu byla okamžitě vyslána hlídka strážníků, která autobus dojela až v Řeži. Strážníkům se podařilo kabelku ve spolupráci s řidičem v pořádku zajistit. Kabelka byla následně předána majitelce.

                                                              

Dne 12.1.2016 zveřejnilo MV ČR počty obyvatel v obcích. Ke dni 1.1.2016 je ve Zdibech 3 322 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 269 obyvatel, v Husinci 1 438 obyvatel, ve Větrušicích 635 obyvatel, v Sedleci 320 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti zdibských strážníků je celkem cca 18 984 obyvatel !

                                                           


Dne 9.1.2016 v 19.25 hod. byl starosta obce Zdiby vyrozuměn občankou, že u kadeřnictví na komunikaci Průběžná leží člověk pod vlivem alkoholu. Starosta na místě následně zjistil, že se jedná o občana z Klecan. Vedoucí strážník za pomoci mobilní aplikace do informačního systému ověřil totožnost a dohledal adresu trvalého bydliště. Starosta poté muže, který alkoholem řešil tíživou rodinou situaci převezl do místa bydliště.

                                                      

Dne 8.1.2016 v 7.45 hod. zastavoval strážník Obecní policie Zdiby vozidla před přechodem u Základní a mateřské školy ve Zdibech a převáděl děti přes přechod. Náhle se řidič terénního vozidla Nissan rozhodl, že předjede stojící kolonu na namrzlé komunikaci bezprostředně před přechodem pro chodce a těsně za zády strážníka. Dle § 17, odst. 5, písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním. Správní orgán za tento přestupek ukládá pokutu ve výši od 5.000, - Kč do 10.000, - Kč a je povinnost uložit i zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku, včetně přičtení 7 bodů.

                                                          

Dne 7.1.2016 ve 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna pracovnicí České pošty, že v lokalitě Střední, Zdiby zapadlo na zasněžené, zledovatělé komunikaci poštovní dodávkové vozidlo při rozvážení balíků, postupně se sesouvá na plot. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka strážníků s terénním vozidlem Mitsubishi Outlander. Za pomoci dlouhého horolezeckého a následně tažného lana bylo poštovní vozidlo bezpečně vytaženo.

                   

Dne 5.1.2016 ve 13.30 hod.
hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, ředitel ROP Střední Čechy Ing. Václav Chytil, starosta obce Jan Tvrdý, místostarosta obce Zdeněk Jurkeník se zúčastnili slavnostního otevření zrekonstruovaných místních komunikací v obci Zdiby z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

                        

Dne 5.1.2016 v 8.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místním občanem, že na zasněžené dvojproudové komunikaci Pražská ve Zdibech došlo k dopravní nehodě a vozidlo najelo na středový pás. K události byla okamžitě vyslána autohlídka strážníků. Až na místě bylo zjištěno, že osobní vozidlo srazilo školáka na přechodu pro chodce. Strážníci zahřívali chlapce za pomoci izotermické fólie ze zdravotnického batohu až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Strážníci u řidiče provedli dechovou zkoušku, ztotožnili účastníky a zajistili místo nehody do příjezdu policistů. Další informace od Policie ČR a ZZS zde !

           

Dne 1.1.2016 nastoupil do pracovního poměru k obci Zdiby, Obecní policii Zdiby náš bývalý strážník, nyní zastupitel obce Husinec Bc. Dušan Soukup, který v minulosti pracoval jako profesionální hasič v Praze, záchranář ZZS, místostarosta obce Husinec, voják Armády ČR, velitel jednotky dobrovolných hasičů obce Husinec a Zdiby.

                                               

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz