Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Do samostatné působnosti obce patří dle § 35, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích i povinnost obce zajistit ochranu veřejného pořádku. Do přenesené působnosti patří dle § 15 a § 16, zákona č. 239/2000 Sb., zákona o integrovaném záchranném systému i povinnost obce zajistit připravenost na mimořádné události, podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací, na ochraně obyvatelstva a varovat před hrozícím nebezpečím. Aby měla obec možnost toto dodržet, patří do její samostatné působnosti dle § 84, odst. 2, písm. o), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích i zřizování obecní policie nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obecní policií za finanční úhradu dle § 3a, 3b, 3c, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo poskytnutí finančních prostředků na nejbližší policisty dle § 16, zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR.


          Veřejnoprávní smlouvy:

Veřejnoprávní smlouva o obecní policii s městem Klecany
Veřejnoprávní smlouva o obecní policii s obcí Husinec
Veřejnoprávní smlouva o obecní policii s obcí Větrušice
Veřejnoprávní smlouva o obecní policii s obcí Sedlec, dodatek č. 1, souhlas kraje
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, Zdiby, Klecany, Husinec, od 20.1.2009
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, Zdiby, Klecany, Husinec, od 1.2.2013 do 1.2.2014
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, Větrušice, od 18.1.2012
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, Sedlec od 1.5.2013 do 1.5.2014
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, od 24.2.2014 do 24.2.2015
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, od 25.2.2015 do 25.2.2016
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, od 26.2.2016 do 25.2.2017
Místa určená Policií ČR k měření rychlosti, od 27.2.2017 do 26.2.2018Zprávy o činnosti:

Klecany:

2008, listopad
, 2008, prosinec, 2009, leden, 2009, únor - duben, 2009, květen - říjen, 2009, listopad - 2010, únor, 2010, březen - červen, 2010, červen - listopad, 2010, prosinec, 2011, leden, 2011, únor, 2011, březen, 2011, duben, 2011, květen, 2011, červen, 2011, červenec, 2011, srpen - září, 2011 - říjen, 2011 - listopad, 2011 - prosinec, 2012, leden, 2012, únor, 2012, březen, 2012, duben, 2012, květen, 2012, červen - srpen, 2012, září, 2012, říjen, 2012, listopad - prosinec, 2013, leden, 2013, únor, 2013, březen, 2013, duben, 2013, květen - srpen, 2013, září, 2013, říjen, 2013, listopad - prosinec, 2014, leden - červen, 2014, červenec - prosinec, 2015, leden - červen, 2015, červenec - prosinec, 2016, leden - prosinec


Husinec:

2008, listopad
, 2008 - prosinec, 2009, leden, 2009, únor - duben, 2009, květen - říjen, 2009, listopad - 2010, listopad, 2011, leden, 2011, únor - prosinec, 2012, leden, 2012, únor, 2012, březen, 2012, duben, 2012, květen, 2012, červen - srpen, 2012, září, 2012, říjen, 2012, listopad, prosinec, 2013, leden, 2013, únor, 2013, březen, 2013, duben, 2013, květen - srpen, 2013, září, 2013, říjen, 2013, listopad - prosinec, 2014, leden - červen, 2014, červenec - prosinec, 2015, leden - prosinec, 2016, leden - prosinec


Větrušice:

2010, leden - prosinec
, 2011, leden - prosinec, 2012, leden - prosinec, 2013, leden - prosinec, 2014, leden - prosinec, 2015, leden - prosinec, 2016, leden - prosinec


Sedlec:

2012, říjen - prosinec
, 2013, leden - prosinec, 2014, leden - prosinec, 2015, leden - prosinec, 2016, leden - prosinecÚkoly:


Klecany:

Strážník Obecní policie Zdiby zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku dle požadavku starosty města za pravidelnou měsíční finanční úhradu. Strážník vykonává svoji činnost i dle mimořádného požadavku od Policie ČR (bezprostřední ohrožení života, zdraví a majetku) a požadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dohoda o plánované pomoci na vyžádání). Výnos z blokových pokut uložených strážníkem je příjmem obce Zdiby.

Husinec:

Strážník Obecní policie Zdiby nepravidelně vykonává minimálně 5 hod. měsíčně kontrolní měření rychlosti a řeší přestupky, které sám zjistil z vlastní iniciativy. Strážník vykonává svoji činnost časově neomezeně dle mimořádného požadavku od Policie ČR (bezprostřední ohrožení života, zdraví a majetku) a požadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dohoda o plánované pomoci na vyžádání). Za mimořádné požadavky Policie ČR, Hasičů ČR můžou Klecany a Husinec poskytovat měsíční příspěvek na činnost Obecní policie Zdiby a to po vzájemné dohodě starostů. Výnos z blokových pokut uložených strážníkem je příjmem obce Zdiby.

Větrušice:

Strážník Obecní policie Zdiby nepravidelně zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku minimálně 4 hod. měsíčně za pevně stanovenou roční finanční úhradu dle požadavku starosty obce. Strážník vykonává svoji činnost časově neomezeně dle mimořádného požadavku od Policie ČR (bezprostřední ohrožení života, zdraví a majetku) a požadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dohoda o plánované pomoci na vyžádání). Výnos z blokových pokut uložených strážníkem je příjmem obce Zdiby.

Sedlec:

Strážník Obecní policie Zdiby nepravidelně zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku dle požadavku starosty obce. Strážník vykonává svoji činnost časově neomezeně dle mimořádného požadavku od Policie ČR (bezprostřední ohrožení života, zdraví a majetku) a požadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dohoda o plánované pomoci na vyžádání). Výnos z blokových pokut uložených strážníkem je příjmem obce Zdiby.

Občan z Klecan, Husince, Větrušic a Sedlece:

Z kapacitních důvodů nebude strážník Obecní policie Zdiby okamžitě plnit úkoly na telefonické oznámení občanů na území smluvních obcí a měst s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou s obcí Zdiby.

Starosta Klecan, Husinec:

Obecní policie Zdiby bude vykonávat případně další úkoly pro starostu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou s obcí Zdiby pouze na základě písemného požadavku starosty obce, města, projednaného s velitelem Obecní policie Zdiby a následně odsouhlaseného starostou obce Zdiby. Fakturace nákladů obecní policie bude poté provedena nejpozději do 15 dne následujícího měsíce, včetně zprávy o činnosti.

Požadavky je nutno zaslat s dostatečným předstihem pouze prostřednictvím datové schránky Orgánu veřejné moci Obecní policie Zdiby (ID datové schránky: qs4gwih).

                                                                  

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz