Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt


Úřadovna Obecní police Zdiby pro území obcí Zdiby, Husinec, Větrušice a Sedlec,
povodňová hlídka na 11 km řeky Vltavy ve Středočeském kraji:


Na Lada 144, 250 66  Zdiby
Tel.: 774 986 014, 284 682 669
E-mail:
info@policiezdiby.cz

Služební hodiny: Pondělí - pátek, 7:00 - 19:00 hod.
Úřední hodiny pro občany: Pondělí a středa, 15:00 - 18:00 hod.
Úřední hodiny pro projednávání přestupků: Pondělí a středa: 8:00 - 10:00 hod.
(změny termínu - předvolání: 774 986 022, 774 986 016)

Není-li strážník přítomen na Úřadovně OP (vrata do areálu uzavřena) je na výjezdu a
k dispozici na tel.: 774 986 014.

V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku volejte ihned tísňovou linku 158,
případně Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda tel.: 974 881 700.

OP Zdiby nemá nepřetržitou službu, v době dovolených a školení jsou služební hodiny z personálních důvodů omezeny.Datová schránka Orgánu veřejné moci: Obecní policie Zdiby
ID datové schránky: qs4gwih


Luděk Wachtl, vedoucí strážník, bezpečnostní praxe 29 let,
zastupitel obce Zdiby 13 let, člen povodňové komise

vypracovává za obec zprávy z místa bydliště pro soudy, státní
zastupitelství, Policii ČR, NBÚ a zpravodajské služby

zapisuje za obec přestupky do Rejstříku trestů - evidence přestupků

e-mail: wachtl@policiezdiby.cz

(strážník pověřený řízením obecní policie zastupitelstvem obce dle § 3, odst. 2 a jednáním v pracovněprávních
vztazích radou obce dle § 4, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii)


Absolvoval kurzy průběžného vzdělávání:
Nejvyšší kontrolní úřad - Kontrolní pracovník státní správa, samospráva
Ministerstvo zdravotnictví ČR - První pomoc, resuscitace
Krajský úřad Středočeského kraje - Povodňové plány, hlásná a předpovědní služba
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje - Základní neodkladná resuscitace, AED
Krajský úřad Středočeského kraje - Povodňové komise obcí, omezování rizik povodní
Vzdělávací institut Středočeského kraje - Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - Příprava obcí na mimořádné události a jejich řešení
Institut pro veřejnou správu MV ČR - Sucho a povodně, klimatické modely, hydrologická bilance
Institut pro veřejnou správu MV ČR - Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě
Institut pro veřejnou správu MV ČR - Agresivní klient na úřadě
Ministerstvo vnitra ČR - Czech POINT, evidence obyvatel, Czech POINT@office
Ministerstvo spravedlnosti ČR - Rejstřík trestů, evidence přestupků
TRIVIS - náhlé ozbrojené útoky (aktivní střelec), rozbory teroristických útoků v Evropě

     

     

Fakturační údaje: Obec Zdiby - Obecní policie, Průběžná 11, 250 66  Zdiby, IČ: 00241032.
Informace k náboru nového strážníka: zde !

Blokové pokuty na místě nezaplacené: číslo účtu Obce Zdiby - 2623201/0100, variabilní symbol: 030,
specifický symbol: číslo bloku na pokuty na místě nezaplacené díl „B“.


**********************************************************************************************

Obecní úřad Zdiby
Průběžná 11
250 66  Zdiby
Telefon: 284 890 760
(Czech POINT informace, výpisy)
www.obeczdiby.cz

   

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby
Tel.: 725 026 762
www.sdhzdiby.cz


Nezaplacené pokuty Obecní policii Zdiby
Soudní exekutor: Mgr. Petr Polanský
Exekutorský úřad Liberec
Voroněžská 144/20
460 01  Liberec
Telefon: 485 104 163
www.exekuceliberec.cz


Psí útulek Bouchalka
(smlouva s Obecním úřadem Zdiby)
Na Bouchalce 398
273 43  Buštěhrad u Kladna
Telefon: 312 250 508, 603 523 070
Otvírací doba: Po - Ne, 10 - 15 hod.
www.psiutulekbouchalka.eu

vzdálenost od Obce Zdiby 57 km

Záchranná stanice Pátek u Poděbrad
(stanice pro handicapované živočichy působnost na území ORP Brandýs na Labem)
Pátek 56, 290 01  Poděbrady
Telefon: 603 864 822, další info zde !
www.zachranazivocichu.cz

vzdálenost od Obce Zdiby 66 km

**********************************************************************************************

Obecní úřad Husinec - Řež
Husinec – Řež 64
250 68  Řež
Telefon: 220 940 309
Fax: 220 940 408
www.husinec-rez.cz


Obecní úřad Větrušice
Vltavská 14
250 67 Větrušice
Telefon/fax:
220 941 265
Telefon:
220 940 507

www.vetrusice.cz


Obecní úřad Sedlec
Sedlec 60
250 65 Líbeznice
Telefon/fax:
284 891 376
http://www.sedlec-pha.cz


**********************************************************************************************

Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda
(územní obvod pro 21 obcí)

Čeňkovská 84
250 70  Odolena Voda - Dolínek
Tísňová linka: 158
Telefon: 974 881 700
Fax: 974 870 797
Ve Zdibech není Obvodní oddělení Policie ČR, Zdiby spadají pod
Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda,
vzdálenost od Obce Zdiby 9,1 km

Dopravní inspektorát Policie ČR - pro Prahu východ
Mladoboleslavská 38
190 17  Praha 9 - Vinoř
Telefon: 974 881 251, 974 881 253
Zdiby spadají (mimo dálnice D8, benzínové pumpy u D8) pod Dopravní inspektorát Policie ČR - Vinoř,
vzdálenost od Obce Zdiby 14 km

Dálniční oddělení Policie ČR - Nová Ves
Dálniční oddělení Nová Ves u Mělníka
277 52  Nová Ves
Telefon: 315 691 100, 315 691 101
Fax: 315 691 360
Některé území Zdib, dálnice D8, benzínové pumpy u D8, autosalon Domanský spadají pod 
Dálniční oddělení Policie ČR Nová Ves u Mělníka,
vzdálenost od Obce Zdiby 20,4 km

Celní úřad Praha D8
Pražská 180
250 66  Zdiby
Telefon: 296 335 204
Fax: 296 335 200

**********************************************************************************************

Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011 !


Cizinecká policie pro Středočeský kraj
oddělení pobytových agend pro okres Praha - východ
Zborovská 1505/13
150 00  Praha 5 - Smíchov

 Ministerstvo vnitra ČR
Odbor azylové a migrační politiky pro okres Praha - východ, trvalé pobyty
Nad Vršovskou horou 88/4
101 00  Praha 10 - Michle
Tel. informace: 974 847 712, 974 847 715, tel. objednávání: 974 847 711
Úřední hodiny: Po, St 8-17, Út, Čt 8-15, Pá 8-11

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor azylové a migrační politiky pro okres Praha - východ, dlouhodobé a přechodné pobyty
Nad Štolou 936/3
170 00  Praha 7 - Holešovice, Letná
Tel. informace a objednávání: 974 833 142
Úřední hodiny: Po, St 8-12, 12.30-15, Út, Čt 8-12, 12.30-16

**********************************************************************************************

Záchytná stanice pro Středočeský kraj (pro OP Zdiby):

Záchytná stanice Kolín
Kutnohorská 21
280 50  Kolín
Telefon: 321 726 690
v
zdálenost od Obce Zdiby 72 km

Záchytná stanice Mladá Boleslav
(od 18.00 - 05.00 hod.)
V. Klementa 147 (vstup z Palackého ulice)
293 01  Mladá Boleslav
Telefon: 326 742 121, 326 742 111
v
zdálenost od Obce Zdiby 65 km

Záchytná stanice Příbram
Na Příkopech 102
261 01  Příbram
Telefon: 318 626 137
v
zdálenost od Obce Zdiby 71 km

**********************************************************************************************

Záchytná stanice pro Hlavní město Prahu:

Záchytná stanice Praha - Bulovka
(neberou pacienty zajištěné ve Středočeském kraji)
Budínova 2
180 81  Praha 8
Telefon: 266 084 000

 

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz