Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území města Klecany, obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a říční povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8 a svým zastavěným územím zabíráme plochu ve velikosti 40 % Prahy.

Ke dni 1.1.2017 je ve Zdibech 3 410 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 359 obyvatel, v Husinci 1 468 obyvatel, ve Větrušicích 644 obyvatel, v Sedleci 331 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti strážníků je celkem cca 19 212 obyvatel (k 1.1.2016 cca 18 984) !

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Výstrahy - počasí, povodně, nehody, pálení, mapa HZS, havárie, AED !

Obecní policie Zdiby informuje:

Psychický stav mladíka se každodenně zhoršoval !
Dne 18.4.2017 v 8.45 hod. hlídka strážníků zajistila uprostřed komunikace č. 608 v Klecanech 27 letého muže bez
domova, který pod vlivem alkoholu dlouhodobě  obtěžoval občany ve Zdibech, Klecanech, Husinci a Sedleci. Muž
mluvit nesrozumitelně, tančil u komunikace a mluvil se křovím, proto strážníci požádali o pomoc Zdravotnickou
záchrannou službu. Po téměř 1,5 hod. vyjednávání jak s mužem tak se zdravotnickými zařízeními se
podařilo strážníkům zajistit pobyt na záchytné stanici s možností následné péče na psychiatrii.
Muž byl za použití pout převezen vozidlem OP Zdiby do nemocnice.Strážníci kontrolují rušení nedělního a svátečního klidu !
Strážníci Obecní policie Zdiby se průběžně zaměřují na kontrolu dodržování OZV obce Zdiby č. 3/2015 ve znění
pozdějších novelizací. Zejména se jedná narušování veřejného pořádku při používání hlučných strojů a
zařízení o nedělích a svátcích (sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.)
Za porušení vyhlášky může strážník uložit blokovou pokutu až do výše 5 000 - Kč.V březnu přijali strážníci celkem 65 oznámení od občanů !
Za období měsíce března 2017 přijala Obecní policie Zdiby celkem 65 oznámení na různá jednání. Z toho
bylo 44 přímo od občanů  (Zdiby - 32, Klecany - 6, Husinec - 3, Větrušice - 1, Sedlec - 2) a 21 od
útvarů Policie ČR. Od začátku roku 2017 přijali strážníci celkem 238 oznámení.
V roce 2015
bylo
prověřováno celkem 739 oznámení a v roce 2016 celkem 823 oznámení.


 


Školení na "Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení" !
Vedoucí Obecní policie Zdiby se pravidelně účastní přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 
Školení pro starosty nebo jejich volené zástupce organizuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Krajský úřad Středočeského kraje.

   


Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" techniku pro stávající záchranný raftový člun.

     


   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR.  Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz