Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území města Klecany, obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a říční povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8 a svým zastavěným územím zabíráme plochu ve velikosti 40 % Prahy.

Ke dni 1.1.2016 je ve Zdibech 3 322 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 269 obyvatel, v Husinci 1 438 obyvatel, ve Větrušicích 635 obyvatel, v Sedleci 320 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti strážníků je celkem cca 18 984 obyvatel (k 1.1.2015 cca 17 510) !

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Výstrahy - počasí, povodně, nehody, pálení, mapa HZS, havárie, AED !

Obecní policie Zdiby informuje:

10 výročí fungování porevoluční obecní policie v obci Zdiby !
Dne 1.12.2016 je to 10 let co začala fungovat Obecní policie Zdiby. Před 10 lety nastoupil do obce Zdiby první strážník.
Ve spolupráci s místními živnostníky a komunálními pracovníky strážník začal budovat Úřadovnu OP Zdiby v kotelně
Mateřské školy Zdiby. Za 10 let se podařilo strážníkům vybudovat mnoho, především mají fungující lustrační
systémy, moderní techniku a jsou zavedená policejní instituce v regionu. Úřadovna OP Zdiby se stala pro
občany tzv. prvním czech pointem (kontaktním místem) v územní působnosti.

Z historických materiálů fungovala v obci Zdiby v letech 1918 a 1939 vedle sebe obecní policie (obecní stráž
bezpečnosti) a četnická stanice. Pro strážníky platili předpisy o použití zbraně platné pro četnictvo.

      

Strážníci moderovali rozsvícení vánočního stromu ve Zdibech !
Dne 28.11.2016 od 16.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a ozvučení při rozsvícení
vánočního stromu  na Soběslavově  náměstí ve Zdibech. Obecní úřad objednal živý Betlém, svařák a vánočky.
Děti ze Základní a mateřské školy ve Zdibech zazpívaly vánoční koledy. Letošní účast občanů byla největší.

           


Začala výstavba obecního kamerového dohlížecího systému !
Společnost NetRex s.r.o. začala ve Zdibech budovat moderní obecní kamerový dohlížecí systém, který bude provozovat
Obecní policie Zdiby. NetRex je českou společností s mnoha instalacemi v řadě evropských zemí. Úzká spolupráce s
předním výrobcem kamer, švédskou firmou Axis Communications AB, umožňuje operativní řešení i těch
nejnáročnějších požadavků zákazníků.

   

Nefunkční systém záchytných stanic ve Středočeském kraji !
Dne 10.11.2016 v 11.07 hod. byla Obecní policie Zdiby  vyrozuměna Policií ČR, že na komunikaci Topolová v Klecanech leží
občan pod vlivem alkoholu. Hlídka strážníků provedla dechovou zkoušku s výsledkem 3 promile. Strážníkům se nepodařilo
občana umístit na záchytnou stanici (Příbram, Kolín, Mladou Boleslav, dopoledne mají zavřeno, Praha - Bulovka nebere
osoby nalezené ve Středočeském kraji). Muž uvedl, že se v minulosti léčil ze závislosti na alkoholu. Strážníci
požádali o konzultaci
primáře MUDr. Karla Nešpora, CSc. a pacient byl v odpoledních hodinách
převezen
strážníky do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

   


V listopadu přijali strážníci celkem 48 oznámení od občanů !
Za období měsíce listopadu 2016 přijala Obecní policie Zdiby celkem 48 oznámení na různá jednání. Z toho
bylo 60 přímo od občanů  (Zdiby - 26, Klecany - 5, Husinec - 4, Větrušice - 0, Sedlec - 0) a 13 od
útvarů Policie ČR. Od začátku roku 2016 přijali strážníci celkem 768 oznámení !
V roce 2015 bylo prověřováno celkem 739 oznámení !


 


Školení na "Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení" !
Vedoucí strážník Obecní policie Zdiby se zúčastnil přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 
Školení pro starosty a pro jejich volené zástupce organizoval Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
město Brandýs nad Labem a Krajský úřad Středočeského kraje.

   


Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" techniku pro stávající záchranný raftový člun.

     


   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR.  Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz