Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území města Klecany, obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a říční povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8 a svým zastavěným územím zabíráme plochu ve velikosti 40 % Prahy.

Ke dni 1.1.2016 je ve Zdibech 3 322 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 269 obyvatel, v Husinci 1 438 obyvatel, ve Větrušicích 635 obyvatel, v Sedleci 320 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti strážníků je celkem cca 18 984 obyvatel (k 1.1.2015 cca 17 510) !

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Výstrahy - počasí, povodně, nehody, pálení, mapa HZS, havárie, AED !

Obecní policie Zdiby informuje:

Ve Zdibech v odpoledních hodinách zkolabovala doprava !
Dne 3.8.2016 v 16.35 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občany a operačním střediskem Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje, že na nájezdu na kruhový objezd u dálnice D8 stojí nepojízdný kamion a blokuje
provoz. Na dálnici D8 sjezdu na Zdiby, rovněž na obchvatu Líbeznic a komunikaci z Klíčan se tvoří dlouhá
kolona. Strážníci motohlídek OP Zdiby přes hodinu kyvadlově řídili provoz až
do odtažení nepojízdného kamionu.

     

Strážníci nalezli muže, který se pokoušel dostat do altánu !
Dne 28.7.2016 ve 13.49 hod. ztotožnila a zajistila na břehu řeky Vltavy, u ÚJV Řež říční hlídka strážníků Obecní policie
Zdiby muže, který se v nedávné době pohyboval v rekreační oblasti Zdiby - Holosmetky a byl vyrušen majitelem
nemovitosti při překonávání zámku dveří. Policie ČR byla následně vyrozuměna.

   


Strážníci s převozníkem zachraňovali poraněnou labuť !
Od pátku 22.7.2016 se strážníci Obecní policie Zdiby „po oznámení občanů“ pokoušeli na Vltavě odchytit labuť, které
se okolo nohy zamotal rybářský vlasec s několika háčky a umělohmotnou malou rybkou. Až v pondělí 25.7.2016 v
dopoledních hodinách se podařilo strážníkům ve spolupráci s převozníkem panem Brzybohatým,
od útočící rodiny oddělit poraněnou labuť, vytáhnout na břeh a
za pomoci kleští zaškrcený vlasec odstranit.

     

V červenci přijali strážníci celkem 84 oznámení od občanů !
Za období měsíce července 2016 přijala Obecní policie Zdiby celkem 84 oznámení na různá jednání. Z toho
bylo 68 přímo od občanů  (Zdiby - 44, Klecany - 17, Husinec - 5, Větrušice - 2, Sedlec - 0) a 16 od
útvarů Policie ČR. Od začátku roku 2016 přijali strážníci celkem 481 oznámení !
V roce 2015 bylo prověřováno celkem 739 oznámení !


 

Školení na "Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení" !
Vedoucí strážník Obecní policie Zdiby se zúčastnil přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 
Školení pro starosty a pro jejich volené zástupce organizoval Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
město Brandýs nad Labem a Krajský úřad Středočeského kraje.

   


Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" techniku pro stávající záchranný raftový člun.

   

Hejtman poděkoval strážníkům za odváděnou práci !
Hejtman Středočeského kraje  Ing. Miloš Petera  podporuje  činnost Obecní policie Zdiby, složky Integrovaného
záchranného systému při záchranných a likvidačních pracích. Na Krajském úřadu Středočeského kraje
přijal vedoucího strážníka  Luďka Wachtla a poděkoval za odváděnou práci.

   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR.  Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz