Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území města Klecany, obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a říční povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8 a svým zastavěným územím zabíráme plochu ve velikosti 40 % Prahy.

Ke dni 1.1.2017 je ve Zdibech 3 410 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 359 obyvatel, v Husinci 1 468 obyvatel, ve Větrušicích 644 obyvatel, v Sedleci 331 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti strážníků je celkem cca 19 212 obyvatel (k 1.1.2016 cca 18 984) !

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Výstrahy - počasí, povodně, nehody, pálení, mapa HZS, havárie, AED !

Obecní policie Zdiby informuje:

Obecní kamerový dohlížecí systém odhalil pachatele !
Dne 1.3.2016 ve 12.50 hod. zaznamenal strážník OP Zdiby u kamerového bodu „Syslovák“ pohyb dodávky tov. zn.
IVECO, která zacouvala ke kontejnerům na tříděný odpad. Posádka z vozidla vyházela polystyrenové obaly z
varných keramických desek. Byla pořízena dokumentace celého protiprávního jednání, na místo byla
vyslána hlídka strážníků a po zpracování spisového materiálu bude věc postoupena
správnímu orgánu. Podnikateli hrozí pokuta až do výše 200 000, - Kč.

   


Strážníci zajišťovali veřejný pořádek na masopustu ve Zdibech !
Dne 25.2.2017 od 9.30 hod. zajišťovaly motohlídky Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání
„Zdibského masopustu". Obchůzku slavnostně zahájil pan místostarosta Zdeněk Jurkeník.

   


V únoru přijali strážníci celkem 75 oznámení od občanů !
Za období měsíce února 2017 přijala Obecní policie Zdiby celkem 75 oznámení na různá jednání. Z toho
bylo 56 přímo od občanů  (Zdiby - 35, Klecany - 19, Husinec - 2, Větrušice - 0, Sedlec - 0) a 19 od
útvarů Policie ČR. Od začátku roku 2017 přijali strážníci celkem 162 oznámení.
V roce 2015
bylo
prověřováno celkem 739 oznámení a v roce 2016 celkem 823 oznámení.


 


Školení na "Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení" !
Vedoucí Obecní policie Zdiby se pravidelně účastní přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 
Školení pro starosty nebo jejich volené zástupce organizuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Krajský úřad Středočeského kraje.

   


Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" techniku pro stávající záchranný raftový člun.

     


   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR.  Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz