Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Obecní policie Zdiby ve Středočeském kraji zabezpečuje místní záležitosti  veřejného pořádku a silniční dohled na území obce Zdiby, na základě veřejnoprávních smluv na území města Klecany, obcí Husinec, Větrušice, Sedlec a říční povodňovou hlídku na 11 km řeky Vltavy. Ve Středočeském kraji přímo navazujeme na Prahu 8 a svým zastavěným územím zabíráme plochu ve velikosti 40 % Prahy.

Ke dni 1.1.2016 je ve Zdibech 3 322 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 269 obyvatel, v Husinci 1 438 obyvatel, ve Větrušicích 635 obyvatel, v Sedleci 320 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti strážníků je celkem cca 18 984 obyvatel (k 1.1.2015 cca 17 510) !

Obecní policie Zdiby je složkou integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a to dle dohody mezi obcí Zdiby a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje č.j.: HSKL4059/KL-2007. Dle § 15, odst. 1, zákona č. 239/2000 Sb., o IZS orgány obce (obecní policie) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Výstrahy - počasí, povodně, nehody, pálení, mapa HZS, havárie, AED !

Obecní policie Zdiby informuje:

Strážníci dohlíželi na sportovní akci "KROS ZDIBY KLECANY" !
Dne 25.6.2016 od 6.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání
sportovní akce „KROS ZDIBY KLECANY“. Po celý den si děti vyzkoušely plavbu na záchranném a evakuačním
člunu zdibských strážníků. Akce se konala za podpory Středočeského kraje, obce Zdiby a města Klecany.

   

Strážníci na motocyklech doprovázeli ve Zdibech nadměrný náklad !
Dne 17.6.2016 od 04.00 hod. strážníci motohlídek Obecní policie Zdiby zajišťovali ve Zdibech silniční dohled při
přepravě zvlášť rozměrného nákladu a to na základě rozhodnutí silničního správního úřadu.

 


Strážník v obci Husinec zastavil cyklistu s 2,67 promile alkoholu !
Dne 15.6.2016 v 15.20 hod. zajistil strážník Obecní policie Zdiby na komunikaci Hlavní v obci Husinec jedoucího cyklistu
pod vlivem alkoholu. Strážník provedl dechovou zkoušku s výsledkem 2,67 promile. Po zpracování spisové
dokumentace na OP Zdiby bude protiprávní jednání oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu
Brandýs nad Labem. Za tento přestupek ukládá správní orgán
pokutu v rozmezí od 2 500 Kč do 50 000 Kč.V červnu přijali strážníci celkem 69 oznámení od občanů !
Za období měsíce června 2016 přijala Obecní policie Zdiby celkem 69 oznámení na různá jednání. Z toho
bylo 54 přímo od občanů  (Zdiby - 33, Klecany - 17, Husinec - 3, Větrušice - 1, Sedlec - 0) a 15 od
útvarů Policie ČR. Od začátku roku 2016 přijali strážníci celkem 421 oznámení !
V roce 2015 bylo prověřováno celkem 739 oznámení !


 


Školení na "Mimořádné události, krizové situace a jejich řešení" !
Vedoucí strážník Obecní policie Zdiby se zúčastnil přípravy na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. 
Školení pro starosty a pro jejich volené zástupce organizoval Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
město Brandýs nad Labem a Krajský úřad Středočeského kraje.

   


Dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof !
Obecní policie Zdiby obdržela z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci tématického zadání "Podpora hejtmana" techniku pro stávající záchranný raftový člun.

   

Hejtman poděkoval strážníkům za odváděnou práci !
Hejtman Středočeského kraje  Ing. Miloš Petera  podporuje  činnost Obecní policie Zdiby, složky Integrovaného
záchranného systému při záchranných a likvidačních pracích. Na Krajském úřadu Středočeského kraje
přijal vedoucího strážníka  Luďka Wachtla a poděkoval za odváděnou práci.

   

Povodeň červen 2013, byli jsme tam kde nás občané potřebovali !
Dne 2.6.2013, 5.30 hod. (do 11.6.2013, 19.00 hod.) přijímá vedoucí Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanů,
že v lokalitě Roztocká, Zdiby neustále stoupá hladina Vltavy. Okamžitě je aktivována povodňová komise obce a
do služby jsou povoláni strážníci a dobrovolní hasiči. Následně je nasazena veškerá naše technika a neustále
evakuujeme další občany. Střežíme majetek, rozvážíme pití, jídlo, centrály, benzín, čerpadla, převážíme
hasiče, pracovníky povodí Vltavy a členy povodňové komise. Hlídkovou činností strážníků se podařilo
zabránit většímu rabování v oblasti zaplavených Zdib, Klecánek a Husince. Zpráva zde !

       

   
 

Obecní policie Zdiby spolupracuje s Policií ČR na základě uzavřené "Koordinační dohody o vzájemné spolupráci" mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby, Obecní policií Zdiby v souladu s § 16 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR.  Obecní policie Zdiby informuje a to dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, že obce,
města v působnosti OP Zdiby  jsou monitorovány kamerovým systémem. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a
Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

In-počasí

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz